Paleis ‘t Loo, Le Dame e la Serva

Paleis 't Loo, Le Dame e la Serva